Wycena maszyn, urządzeń, środków technicznych

PRZYKŁADOWE WYCENY MASZYN

Zapraszamy do zapoznania się z poniżej przedstawionymi przykładami wycen maszyn zrealizowanych przez nasze Biuro.

I – CIĄGNIK ROLNICZY NEW HOLLAND TM 130

  1. Podstawa opini.
   • formalna – ww. zlecenie;
   • merytoryczna – system Info-Ekspert instrukcje obsługi, Książka serwisowa, dane rynkowe z prasy specjalistycznej oraz stron www, dane New Holland Polska, dokumentacja Zleceniodawcy.
  2. Ogólny harmonogram prac.
   • Identyfikacja maszyny,
   • ocena stanu technicznego,
   • próby ruchowe,
   • wykonanie dokumentacji fotograficznej,
   • opracowanie opinii.
  3. Czas, miejsce i osoby obecne przy badaniu:
   • 30.01.2007 – 12,00
   • Białobrzegi, ul. Kopernika 2; Przytyk – baza New Holland
   • P. Piotr Markiewicz
  4. Metoda badań:
   • organoleptyczna
   • próby ruchowe i specjalne
  5. Dane rejestracyjne:
   • Nr rej.
   • Data pierwszej rejestracji: 27.07.2005
   • Data ważności badań technicznych: 27.07.2008
   • Właściciel pojazdu:
   • Nr dowodu rejestracyjnego pojazdu:
  6. Dane techniczno – identyfikacyjne:
   • Nr fabryczny: e13*74/150*2000/25*0
   • Nr identyfikacyjny: ACM240380
   • Marka: NEW HOLLAND
   • Typ: M 1
   • Model: TM 130 8,5t
   • Rok produkcji: 2005
   • Rodzaj maszyny: CIĄGNIK ROLNICZY
   • Rodzaj nadwozia: SAMOJEZDNE KOŁOWE
   • Kolor powłoki lakierowej kabiny/ nadwozia: NIEBIESKI UNI 2-WARSTWOWY
   • Typ i numer kabiny: Safety Cab SLTV 4 – MB/MBC7BC1/TM130 – ACM240380
   • Rodzaj silnika: TURBO DIESEL – NEW HOLLAND
   • Układ/ilość cyl/doładowanie: R6 – z turbodoładowaniem
   • Nr fabr. silnika: HC 134171
   • Pojemność i moc silnika: 7480 ccm, 96 kW
   • Rodzaj napędu: KOŁOWY 4 x 4 – załączany automatycznie
   • Kąt skrętu kół przednich: 65 stopni
   • Stan licznika: 2961 motogodzin
   • Układ hydrauliczny: OTWARTY – 181 l/m
   • DMC/masa własna: 8500 kg/6830 kg
   • Ogumienie: Goodyear Optilac DT 818, Przednie – 480/65R28, Tylne – 600/65R38
  7. Ocena stanu:
   • SILNIK – Wad ani niesprawności nie stwierdzono.
   • PODWOZIE – Wad ani niesprawności nie stwierdzono.
   • NADWOZIE – Drobne otarcia powłoki lakierowej w części dolnej. Innych wad ani uszkodzeń nie stwierdzono.
   • OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE POJAZDU – stwierdzono następujące braki, wady i niesprawności: Braków, wad ani niesprawności nie stwierdzono.

  Na podstawie badań ruchowych i organoleptycznych stanu technicznego ww. maszyny zostaje wydana następująca OPINIA:
  Opisany wyżej ciągnik rolniczy New Holland TM 130 nr rej. WI786A jest w pełni sprawny technicznie i przydatny do wykonywania przeznaczonych mu zadań.Wartość rynkowa maszyny w opisanym stanie na dzień 31 stycznia 2007 roku wynosi 188 200, 00 PLN netto (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych netto). Wyliczona wartość netto maszyny jest zgodna z aktualnymi notowaniami rynkowymi i nie jest wyższa od wartości maszyny nowej.

  1. KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA:
   • Za niniejsze opracowanie odpowiedzialność ponosi rzeczoznawca.
   • Wydając niniejszą opinię/ocenę/ekspertyzę rzeczoznawca zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu.
   • Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
   • Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
   • Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazd lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
   • ZAŁĄCZNIKI: wydruki Info – Ekspert.
   • Ocenę sporządzono w dwóch egz. każdy po 5 str.
   • Na tym opinię zakończono i podpisano

  II – KRUSZARKA TEREX/PEGSON MAXTRAK 1000

   1. Podstawa opini.
    • formalna – ww. zlecenie;
    • merytoryczna – instrukcje obsługi, dane rynkowe z prasy specjalistycznej oraz stron www, dane TEREX /PEGSON Intern., dokumentacja Zleceniodawcy.
   2. Ogólny harmonogram prac.
    • Identyfikacja maszyny,
    • ocena stanu technicznego,
    • wykonanie dokumentacji fotograficznej,
    • opracowanie opinii.
   3. Czas, miejsce i osoby obecne przy badaniu:
    • 30.01.2007 – 12,00
    • Białystok
    • użytkownik maszyny
   4. Metoda badań:
    • organoleptyczna
   5. Dane techniczno – identyfikacyjne:
    • MARKA: TEREX /PEGSON
    • NUMER FABRYCZNY: 100145 BK
    • TYP MASZYNY: AX 857 MAXTRAK
    • WAGA: 31300 Kg.
    • ROK PRODUKCJI: 2004r.
    • Pełna dokumentacja danych technicznych w załączniku nr 1
   6. Wyliczenie wartości:

    Stopień zużycia technicznego maszyny:

   Zt = (t*(t+T))/2T2 = 0,30 gdzie:

   Zt – stopień zużycia technicznego maszyny;

   T – przewidywany minimalny okres trwałości maszyny, zależny od jej typu – przyjęto minimum 30 lat;

   t – wiek maszyny wycenianej (ilość lat eksploatacji) = 3.5 lat;

   Współczynnik nowoczesności maszyny:

   k = 1-a(t-1) = 0,60 gdzie:
  a – wskaźnik empiryczny (0,01 – 0,03) – przyjęto 0,02;

  Wartość techniczna maszyny:

   Wt = Wp*(1-Z)*k = 3 750 000 * 0,70 * 0,60 = 1 575 000 PLN gdzie:
  Wt – wartość techniczna maszyny w PLN netto;
  Wp – wartość początkowa maszyny w PLN netto – przyjęto średnią cenę netto dostępnych na rynku nowych maszyn spełniających podobne funkcje i o podobnej wydajności (około 1 mln euro netto);

  Współczynnik własności użytkowych:

   Ki = k1*k2*k3 = 1,0*1,0*0,9 = 0,9 gdzie:
  Ki – współczynnik własności użytkowych maszyny;
  k1 – współczynnik cech ergonomicznych informujący o fakcie wzrostu kosztów wynikających z konieczności zapewnienia wymogów – przyjęto 1,0 ze względu na dokonane przeróbki i modernizacje;
  k2 – współczynnik bezpieczeństwa eksploatacji informujący o fakcie wzrostu kosztów wynikających z konieczności zapewnienia wymogów – przyjęto 1,0 z powodów jak wyżej;
  k3 – współczynnik warunków wytworzenia informujący o stopniu nowoczesności technologicznej i poziomie rozwiązań technicznych – przyjęto 0,9;

    Wartość użytkowa maszyny:

    Wu = Wt*Ki = 1 575 000*0,9 = 1 417 500 PLN netto

   Wartość rynkowa maszyny:

   Wr = Wu*kr*ke*ku = 1 417 500*1,0*1,0*0,9 = 1 275 750 PLN netto gdzie:
   kr – współczynnik sytuacji rynkowej (0,8 – 1,2) – przyjęto 1,0;
   ke – współczynnik warunków eksploatacji (0,75 – 1,0) – przyjęto 1,0;
   ku – współczynnik nowoczesności (0,75 – 1,0) – przyjęto 0,9;

   Komentarz do obliczeń:

     Jako wartość początkową netto przyjęto średnią cenę ofertową netto maszyny nowej o podobnych funkcjach i wydajności w kwocie 1 mln euro x 3,75 PLN = 3 750 000 PLN. Na podstawie badań organoleptycznych stanu technicznego ww. maszyny zostaje wydana następująca OPINIA:

   Opisana wyżej KRUSZARKA TEREX /PEGSON MAXTRAK 1000 jest w pełni sprawna technicznie i przydatna do wykonywania przeznaczonych jej zadań oraz spełnia obowiązujące normy i standardy. Wartość rynkową maszyny w opisanym stanie na dzień 20 czerwca 2008 roku oceniono metodą porównawczą na kwotę 1 275 000,00 PLN netto (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych netto). Wyliczona wartość netto maszyny jest zgodna z aktualnymi notowaniami rynkowymi i nie jest wyższa od wartości maszyny nowej.

    

   III – PRASA ROLUJĄCA VICON RF 121 – 6838

    1. Podstawa opini.
     • formalna – ww. zlecenie;
     • merytoryczna – instrukcje obsługi, dane rynkowe z prasy specjalistycznej oraz stron www, dane Kverneland Group, dokumentacja Zleceniodawcy.
    2. Ogólny harmonogram prac.
     • Identyfikacja maszyny,
     • ocena stanu technicznego,
     • wykonanie dokumentacji fotograficznej,
     • opracowanie opinii.
    3. Czas, miejsce i osoby obecne przy badaniu:
     • 31.01.2007. – 12,00
    4. Metoda badań:
     • organoleptyczna
    5. Dane techniczno – identyfikacyjne:
     • Nr fabryczny: 0877
     • Producent: Kverneland Group Gottmadingen GmbH & Co.KG
     • Marka: Vicon
     • Typ/Model: RF 121 – 6838
     • ROK PRODUKCJI: 2005r.
     • Rodzaj maszyny: PRASA ROLUJĄCA
     • Kolor powłoki lakierowej: CZERWONY
     • Masa: 2410 kg
     • Nr kontroli jakości: 52357
     • Wyposażenie dodatkowe: rampa RF, Owijacz RF
    6. Ocena stanu:
     • Stan maszyny zgodny z okresem i charakterem użytkowania.
     • Maszyna w eksploatacji od sezonu 2005 (2 sezony).
     • Wszystkie zespoły i układy w pełni sprawne.
     • Maszyna oczyszczona i zakonserwowana na zimę, garażowana.
     • Obsługa techniczna, konserwacja i remonty wykonywane w miarę potrzeb, zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową i wymaganiami producenta.
     • Maszyna w pełni przydatna do wykonywania przeznaczonych jej zadań.
    7. Wyliczenie wartości:

   Stopień zużycia technicznego maszyny:

   Zt = (t*(t+T))/2T2 = 0,12 gdzie:
   Zt – stopień zużycia technicznego maszyny;
   T – przewidywany minimalny okres trwałości maszyny, zależny od jej typu – przyjęto minimum 10 lat;
   t – wiek maszyny wycenianej (ilość lat eksploatacji) = 2 lata;

   Współczynnik nowoczesności maszyny:

   k = 1-a(t-1) = 0,97 gdzie:
   a – wskaźnik empiryczny = 0,03;

   Wartość techniczna maszyny:

   Wt = Wp*(1-Z)*k = 64 300 * 0,88 * 0,97 = 54 880 PLN gdzie:
   Wt – wartość techniczna maszyny w PLN netto;
   Wp – wartość początkowa maszyny w tys. PLN netto – przyjęto wartość maszyny nowej netto w PLN;

   Współczynnik własności użytkowych:

   Ki = k1*k2*k3 = 1,0*1,0*1,0 = 1,0 gdzie:
   Ki – współczynnik własności użytkowych maszyny;
   k1 – współczynnik cech ergonomicznych informujący o fakcie wzrostu kosztów wynikających z konieczności zapewnienia wymogów – przyjęto 1,0;
   k2 – współczynnik bezpieczeństwa eksploatacji informujący o fakcie wzrostu kosztów wynikających z konieczności zapewnienia wymogów – przyjęto 1,0;
   k3 – współczynnik warunków wytworzenia informujący o stopniu nowoczesności technologicznej i poziomie rozwiązań technicznych – przyjęto 1,0;

   Wartość użytkowa maszyny:

   Wu = Wt*Ki = 54 880*1,0 = 54 880 PLN netto

   Wartość rynkowa maszyny:

   Wr = Wu*kr*ke*ku = 54 880*1,2*0,95*1,0 = 62 500 PLN netto gdzie:
   kr – współczynnik sytuacji rynkowej (0,8 – 1,2) – przyjęto 1,2 (maszyna uniwersalna, łatwo zbywalna);
   ke – współczynnik warunków eksploatacji (0,75 – 1,0) – przyjęto 0,95;
   ku – współczynnik nowoczesności (0,75 – 1,0) – przyjęto 1,0;

    Komentarz do obliczeń:

      Jako wartość początkową netto maszyny przyjęto cenę netto maszyny nowej z wyposażeniem dodatkowym w kwocie 64300 PLN, która jest zgodna z danymi rynkowymi. Na podstawie badań organoleptycznych stanu technicznego ww. maszyny zostaje wydana następująca OPINIA:

    Opisana wyżej prasa rolująca z rampą i owijaczem bel jest w pełni sprawna technicznie i przydatna do wykonywania przeznaczonych jej zadań. Wartość rynkowa maszyny w opisanym stanie na dzień 31. stycznia 2007 roku wynosi 62500,00 PLN netto (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych netto). Wyliczona wartość netto maszyny jest zgodna z aktualnymi notowaniami rynkowymi i nie jest wyższa od wartości maszyny nowej.

    kontakt

    TELEFON

    606 20 67 27

    Adres

    Biuro Usług Rzeczoznawców ESTIMA
    Adam Mazek,
    ul. Rolnicza 134a,
    05-092 Łomianki,
    NIP: 8261471441,
    REGON: 140150811